Redakcja

Wpisy merytoryczne wprowadzają, oraz istniejące korygują:
Iwo Czerniawski, Igor Czerniawski i Władysław Meller

Nad opracowaniami o zegarach pieczę trzymają:
Władysław Meller

Mamy nadzieję, że dzięki poprawie wizualnej części strony, oraz wprowadzeniu opracowań merytorycznych uda się zebrać szersze grono osób, które zechcą stworzyć Redakcję i prowadzić niniejszą stronę.
Osoby chętne do współpracy mile są widziane

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11