%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Bydgoszcz – Szkoła przemysłu artystycznego

Bydgoszcz – Budynek Rzeźni Miejskiej, obecnie element Focus Mall

Bydgoszcz – Zespół Szkół Mechanicznych

Bydgoszcz – Poczta Główna

Bydgoszcz – Kościół Klarysek

Bydgoszcz – Kościół pojezuicki Zegar na 2 wieżach

Bydgoszcz – Dworzec kolejowy

Bydgoszcz – Kościół Miłosierdzia Bożego

Bydgoszcz – Kościół pw. Najświętrzego Serca Pana Jezusa

Bydgoszcz – Kościół pw. Serca Jezusowego

Bydgoszcz – Kościół Św. Andrzeja Boboli

Bydgoszcz – Kościół Św. Trójcy

Bydgoszcz – Kościół Św. Piotra i Pawła

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11