%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Gdańsk – Kościół

Gdańsk, kościół pw. Św. Jana, fot. Аимаина хикари

Gdańsk – Kościół pw. Świętego Jana

W Wikipedii jest następująca informacja o powstaniu kościoła:
„Od około 1360 trwała budowa trójnawowej świątyni. Prace prowadzono najpierw po stronie wschodniej, a następnie, od 1382, po zachodniej. Zakończone one zostały na pocz. XV w., przy czym zostawiono miejsce na wieżę, której powstanie planowano na później, podobnie jak sklepień, które tymczasowo zastąpił strop wykonany z belek. „
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_w_Gda%C5%84sku

Zegar na wieży pojawił się w połowie XVI wieku
(Grzegorz Szychliński w „Zegary gdańskie „, Gdańska 2005)

Gdańsk, kościół pw. Św. Jana, fot. Аимаина хикари

Gdańsk – Kościół Św. Katarzyny

Gdańsk – Kościół Św. Wojciecha

Gdańsk – Kościół Bożego Ciała

Gdańsk – Kościół Św. Barbary

Gdańsk – Kościół Św. Jana

Gdańsk – Targ Węglowy

Gdańsk – Kościół za żurawiem

Gdańsk – Dwór Artura

Gdańsk – Mennica

Gdańsk – Dworzec główny PKP

Gdańsk – Szkoła politechniczna pod Gdańskiem

Gdańsk – Ratusz

Gdańsk – Kościół pw NMP

Gdańsk – Kościół Mariacki

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11