%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Wrocław – Katedra

Wrocław – Zegar wieżowy

Wrocław – Uniwersytet Biblioteka i Czytelnia

Wrocław – Dworzec Główny

Wrocław – Uniwersytet Colegium Maximum

Wrocław – Technikum Drogowe

Wrocław – Zegar

Wrocław – Sąd Wojewódzki

Wrocław – Sądy

Wrocław – Dworzec PKP

Wrocław – Kościół ewangelicki Opatrzności Bożej

Wrocław – Ratusz

Wrocław – Stadion Olimpijski

Wrocław – Hala Targowa

Wrocław – Dawny Odwach

Wrocław – Szpital wojewódzki

Wrocław – Wytwórnia Filmów Fabularnych

Wrocław – Szkoła podstawowa nr 56

Wrocław – Kościół św. Józefa

Wrocław – Kościół parafialny Weisse

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11