Spacerkiem wśród zegarów

zegar obornikiPlanując wycieczki i zwiedzanie naszych zabytków, bardzo rzadko w takich zamierzeniach uwzględniamy zegary publiczne, które na w dowolny sposób odbytej trasie możemy spotkać. zegary wiezoweSzkoda, że tak się dzieje, ale powodem tej sytuacji jest fakt, że niestety o zegarach publicznych niewiele się u nas mówi. Także w opisach ważnych i ciekawych budynków w czasomierze wyposażonych, czy historycznych wywodach do nich się odnoszących, rzadko wspomina się o samych zegarach. Dzieje się tak, nawet wtedy, gdy historie czasomierzy są nietuzinkowe a ich istnienie jest doskonałym świadectwem czasu. Ewentualne wyjątki tylko potwierdzają tak podaną regułę.
Taka obojętność dotyka choćby zegara z Wieży Zygmuntowskiej Pałacu Królewskiego w Warszawie, który obok wyznaczania bieżącego czasu, był zawsze świadectwem prestiżu i poszanowania dla gospodarza budynku, oraz potwierdzeniem ładu panującego w zasięgu jego wpływów. Jak często podnosi jeden ze współbudowniczych zegara – Profesor Zdzisław Mrugalski o obecnym zegarze zamkowym niestety niewiele się mówi. Najważniejszą przyczyną takiej „zmowy milczenia” jest bezawaryjne jego funkcjonowanie od czasu uruchomienia w 1974 roku. Taka komfortowa, z drugiej strony sytuacja, pozwala zapomnieć o istnieniu zegara zarządcom zamku i nie zauważać jego obecności okolicznym mieszkańcom, co wspólnie przenosi się na brak większego zainteresowania zegarem, ze strony odwiedzających Stare Miasto turystów. Wydaje się, że mimo sprawności zegarów wcale nie musi tak się dziać.
mechanizm zegara swiebodzice pocztaBraku zainteresowania zegarami doświadczają jej także osoby, które dbają o utrzymanie mechanizmów w dobrej kondycji technicznej, a tak się na szczęście składa, że większość z istniejących zegarów posiada kochającego go, swojego opiekuna.
Od niedawna w internetowej sieci można zauważyć restytuowaną stronę katalogu Zegarów Wieżowych w Polsce – www.katalogzegary.pl  Ilość zgromadzonych tam informacji o istnieniu konkretnych zegarów, sposób opracowania i posegregowania szczegółów, oraz przystępność informacji są niezwykłe. Wprawdzie wiele wpisów, zgromadzonych jeszcze bez elektronicznego wsparcia komputerów, wymaga korekty i uzupełnienia, co dzięki internetowym zasobom wydaje się możliwe do sprawnego przeprowadzenia, ale już dziś możemy dowiedzieć się o istnieniu obecnie lub w przeszłości ciekawych publicznych zegarów zdobiących trasy naszych spacerów. Uzupełnienie rekordów o historie zegarów, tak te zapisane w kronikach, jak i przekazywane przez najstarsze pokolenie umożliwi historyczną dokumentację naszych dziejów na podstawie historii wielu zegarów.
Mecenat strony Katalogu Zegarów Wieżowych w Polsce przyjęła na siebie, działająca już od pokoleń i jedna z najbardziej szanowanych firm w naszej zegarkowej branży – firma Timepol.

Władysław Meller
opracowano na podstawie strony Katalogu Zegarów Wieżowych w Polsce www.katalogzegary.pl

Dodaj komentarz

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11