%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Łagiewnik – Kościół

Wrocław – Kościół św. Józefa

Dolsk – Kościół Św. Michała Archanioła

Wrocław – Kościół parafialny Weisse

Łomża – Kościół o. o. Jezuitów Ewangelicki, Zegar na wieży

Wrocław Krzyki – Kościół i klasztor o.o Bonifratrów pw. Św. Trójcy

Łękno – Kościół

Łódź – Kościół NMP

Łódź – Kościół ewangelicki Św. Mateusza

Łódź – Kościół Św. Jana

Łódź – Kościół Św. Krzyża

Łódź – Kościół Św. Anny

Łódz-Ruda – Kościół Św. Stanisława

Łódź – Kościół

Magnuszew – Kościół parafialny

Łódź – Kościół Katedralny Św. Stanisława

Mieszków – Kościół

Mieszkowice – Kościół

Miejska Górka – Kościół Św. Mikołaja i Marii Magdaleny

Miejsce Piastowe – Kościół parafialny

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11