%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Gliwice – Kościół

Gorzów Wielkopolski – Kościół pw. Św. Stanisława

Gliwic-Ostropo – Kościół

Gorzów Wielkopolski – Kościół O.O Kapucynów

Głubczyce – Kościół i klasztor Franciszkanów zegar na obu wież

Gorzów Wielkopolski – Kościół pw. Św. Krzyża

Głubszycza – Kościół

Głubszyca Górna – Kościół

Grzegorzów – Kościół parafialny pw. Św.Stanisława

Gniew – Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja

Giżycko – Kościół ewangelicki

Cistroń-Hermanice – Kościół Ewangelicki

Garwolin – Kościół

Bydgoszcz – Kościół pojezuicki Zegar na 2 wieżach

Gdańsk – Kościół pw NMP

Elbląg – Kościół sw. Mikołaja

Gdańsk – Kościół Mariacki

Ełk – Kościół pw. NSJ

Gdańsk Oliwa – Kościół o.o Cystersów

Frydek – Kościół pw. NMP

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11