%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Łódź – Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź – Urząd Miasta

Łódź – Kościół Katolicki

Łódź – Ratusz

Łódź – Zegar wieżowy dla kościoła ewangelickiego Epner&Co.

Łódź – Kościół

Łódź – Dworzec Kaliski

Łódź – Kościół Katedralny Św. Stanisława

Łódź – Kościół NMP

Łódź – Kościół ewangelicki Św. Mateusza

Łódź – Kościół Św. Jana

Łódź – Kościół Św. Krzyża

Łódź – Kościół Św. Anny

Łódź – Zegar na wieży

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11