%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Warszawa – Pałac Sobieskich w Wilanowie

Kocobędz – Pałac

Kozłówka – Pałac L.M.Lillpop

Konieczyce Wielkie – Pałac

Żary – Pałac

Wojciechów – Pałac

Wilno – Pałac Przeździeckich, siedziba WTPN

Birże – Pałac Radziwiłłów brama wjazdowa

Pławniowice – Pałac

Porzecze Nowe – Pałac

Borowa Oleśnicka – Pałac Fryderyka Alberta von Schwerin

Warszawa – Pałac Kultury i Nauki

Warszawa – gmach Biblioteki w Pałacu Kazimierzowskim

Warszawa – Pałac Saski [obiekt nie istnieje]

Łańcut – Pałac wieża”Kurza Stopka”

Mordy – Pałac Brama wjazdowa

Nozdrzec – Pałac

Obroszyn – Pałac Arcybiskupi

Obodówka – Pałac

Białystok – Pałac Branickich brama wjazdowa

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11