%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Poznań – Zegar „Światowid”

Poznań – Budynek NBP J.F Weuele-Bockenem

Poznań – Kościół Matki Boskiej Bolesnej

Poznań – Akademia Medyczna

Poznań – Bazylika archikatedralna

Poznań – Katedra

Poznań – Zegar

Poznań – Liceum im. K Marcinkowskiego

Poznań – Ratusz

Poznań – Kościół 1868r.

Poznań – Klasztor o.o. Jezuitów

Poznań – Kościół

Poznań – Kościół Św. Anny

Poznań – Kościół Matki Boskiej Bolesnej

Poznań – Kościół po Bernardyński

Poznań – Kościół Marii Królowej

Poznań – Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Poznań – Dworzec kolejowy zachodni

Poznań – Dworzec Główny

Poznań – Zespól Szkół Ekonomicznych

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11