%2$s blog archives for the day %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('l, F jS, Y'))); } elseif (is_month()) { /* If this is a monthly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time(__('F, Y'))); } elseif (is_year()) { /* If this is a yearly archive */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives for the year %3$s.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), get_the_time('Y')); } elseif (is_search()) { /* If this is a search result */ printf(__('You have searched the %2$s blog archives for ‘%3$s’. If you are unable to find anything in these search results, you can try one of these links.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name'), esc_html( get_search_query() ) ); } elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) { /* If this set is paginated */ printf(__('You are currently browsing the %2$s blog archives.'), get_bloginfo('url'), get_bloginfo('name')); } ?>

Warszawa – Pałac Saski [obiekt nie istnieje]

Warszawa – Dworzec Petersburski [obiekt nie istnieje]

Warszawa – Dworzec Główny [obiekt nie istnieje]

Warszawa – Kościół Braci Miłosierdzia Księża Bonifratrzy

Warszawa – Kościół św. Krzyża [zegar nieistniejący]

Warszawa – Gmach Rządowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych [wpis do weryfikacji]

Warszawa – Kamienica ul. Marszałkowska róg Wilczej

Warszawa – Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy

 

Warszawa – Projekt Pawilonu Fizyczno-Matematycznego [wpis do weryfikacji]

Warszawa – Schronisko dla paralityków [obiekt nie istnieje]

Warszawa – Bank Polski

   

Warszawa – gmach Biblioteki w Pałacu Kazimierzowskim

Warszawa – Kościół pw. Św. Anny [zegar nieistniejący]

 

Warszawa – Kościół pw. św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła

Warszawa – Kościół pw. Dzieciątka Jezus [zegar nieistniejący]

Warszawa – Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie (Bazylika)

Warszawa – Kościółek Fabryczny „Białogon” [wspis do weryfikacji]

Warszawa – Kościółek na terenie wydzielonym z Królikarni [zegar nieistniejący]

Warszawa – Kościół pw. Św. Kazimierza Królewicza (Sióstr Szarytek)

akademik-zeg-06

Warszawa – Dom Studencki „Akademik”

 

 

 

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11