Niepokalanów i zegarmistrzostwo w 2013 roku

Niepokalanów od wczesnych czasów powojennych był swego rodzaju stolicą polskiego zegarmistrzostwa. To właśnie w Niepokalanowie na świat przyszło wyjątkowe zegarmistrzowskie opracowanie – seria książek – służących nie tylko uczącym się zawodu podręczników zegarmistrzowskich. Początkowe tomy tego niepotykanego nigdzie i doskonałego kompendium zegarkowej wiedzy były także drukowane w Niepokalanowie.
„Zegarmistrzostwo” – trzynastotomowa seria książek, było dziełem braci zakonnych Wawrzyńca Marii Podwapińskiego i Bernarda Marii Bartnika.

Zegarmistrzowie z Niepokalanowa.
Dla podkreślenia wagi tak osób, jak i miejsca, wystarczy przytoczyć choćby kilka wybranych faktów: zaproszenie brata Podwapińskiego do fabryki w Błoniu, w czasie uruchamiania w niej produkcji zegarków, konsultacje delegacji cechowej, przed przystąpieniem do realizacji zegara na Zamku królewskim w Warszawie, czy największy w historii polskiego zegarmistrzostwa zjazd branżowy zorganizowany w roku 1987. Obydwaj bracia byli członkami Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy.

Spotkanie 2013.
W tym roku właśnie Zarząd Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy kontynuując tradycję spotkań w Niepokalanowie, w klasztorze OO. Franciszkanów, zamówił mszę świętą w intencji całej zegarmistrzowskiej braci, z prośbą o bożą opiekę nad zawodem i zegarmistrzami. Odprawiona ona została z okazji 30-tej rocznicy śmierci brata Wawrzyńca Marii Podwapińskiego, która przypadała 18.06.2013 r., oraz 11-tej rocznicy śmierci brata Bernarda Marii Bartnika (zm. 14.03.2002). Uroczystość miała miejsce w dniu 23.06.2013 o godzinie 11.30 w bazylice w Niepokalanowie, a wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele cechu wraz z pocztem sztandarowym i Starszyzną cechową. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Ojciec Wiesław Pyzio, który wygłoszoną homilię oparł na wybranym przez siebie, specjalnie na tę okazję i wydaje się skierowanym do zegarmistrzów, fragmentem z Księgi Psalmów Starego Testamentu: „Panie, naucz nas liczyć dni nasze”.
Po mszy świętej delegacja zegarmistrzów złożyła kwiaty na grobach braci na przyklasztornym cmentarzu.

Zegarmistrzowskie prelekcje.
05_Niepokalanow06_Niepokalanow

Ostatnim, zaplanowanym punktem spotkania były dwie, związane z zegarmistrzostwem  prelekcje.  W pierwszej z nich, Profesor Zdzisław Mrugalski przedstawił sylwetki obydwu braci – zegarmistrzów, znaczenie ich nieprzeciętnych dokonań dla polskiego zegarmistrzostwa, oraz swoje osobiste doświadczenie z nimi współpracy. W drugiej prelekcji, Władysław Meller przedstawił projekt planowanego, tworzonego wspólnie z Klubem Miłośników Zegarów i Zegarków szerokiego, historycznego opracowania, które przy włączeniu się szerszego grona osób, może stać się niezwykłym dokonaniem dla archiwizacji wiedzy o dziejach branży i zegarmistrzach w ostatnich latach.

Władysław Meller
zdjęcia: brat Mieczysław Wojtak

Dodaj komentarz

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11