Toruńskie spotkanie „O zegarach…”

24 maja w Toruniu odbyła się sesja historyczna pod tytułem: „O zegarach i zegarkach w Polsce”.
W ramach spotkania zorganizowanego przez Toruński Oddział Historyków Sztuki i Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w pierwszej jego części wygłoszone zostały wykłady, które są bardzo istotne z punktu widzenia naszego Katalogu.

sesja_planSesja zegarowo-zegarkowe historyków, która odbywa się w Toruniu regularnie co cztery lata, miała miejsce właśnie w tym roku. Przewidziane programem pierwsze trzy referaty – zgrupowane na początku spotkania związane były z zegarami wieżowymi.

Pierwszy – pod tytułem: „Na tropach wczesnych zegarów mechanicznych na ziemiach polskich” wygłoszony był przez pana Andrzeja Januszajtisa z Gdańska. Szczegółowość informacji, ich ilość, oraz informacja o sposobie prowadzenia badań wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Mamy nadzieję, że referat zostanie opublikowany w całości na lamach naszego portalu, wprowadzając dodatkowe szczegóły dla zegarów listowanych w naszym Katalogu.

Drugi – pod tytułem: „Inwentaryzacja zegarów wieżowych w Polsce” wygłoszony przez doskonale na tym portalu znanego pana Witolda Rzeczyckiego, poza podsumowaniem tego wszystkiego, co tutaj obserwujemy, był także wskazaniem sugestii do podniesienia jakości zbieranych informacji.
O trzecim – Zegary wieżowe kościołów Ziemi Chełmińskiej” wygłoszonym przez pana Dominika Kick z Torunia, możemy powiedzieć, że był przygotowany jako uzupełnienie naszego katalogu. Wszystkie wskazane przez referenta obiekty, wszystkie ich zdjęcia będą doskonałym uzupełnieniem zbieranych przez nas informacji. Zgodnie z przyrzeczeniem cały referat będzie mógł być opublikowany na naszym portalu, a szczegółowe informacje poszerzą ilość i zakres zebranych danych Katalogu.
Z pozostałych referatów, o zegary wieżowe, a konkretnie o jeden zegar, zahaczył tylko referat pani Katarzyny Przywoźnej-Leśniak z Warszawy, zgłoszony pod tytułem „„Nie podobna żyć bez zegarka…”. Zegary i zegarki Jana Klemensa Branickiego”. Wskazane w nim bardzo szczegółowe informacje o zegarze z bramy wjazdowej Pałacu Branickich w Białymstoku na pewno są przez nas oczekiwane i chętnie zostaną opublikowane w Katalogu.
Wszystkie inne ciekawe referaty wygłoszone na sesji nie miały bezpośredniego związku z zegarami wieżowymi.
sesja_04Opuszczając dość szybko, spowity deszczowymi chmurami Toruń, niepodobna było nie odwiedzić Staromiejskiego Rynku i spojrzeć na znany doskonale zegar na miejskim Ratuszu i utrwalić na fotografii jego odnowioną niedawno tarczę.

Władysław Meller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11