Radiowe nagrania o zegarze

Nagranie nr 1
tutul_nagrania_01
Fragmenty audycji red. Elzbiety Elbanowskiej „Spotkania na Zamku” nadanej przez PR w dniu 20.11.1974 r.


pauza
Nagranie nr 2

tutul_nagrania_02
„Tykanie zegara” i rozmowa w pracowni (Bugaj 14) – nagranie dokonane przez ZM w dniu 9.5.1974 r.
Plac Zamkowy – reportaż w PR 6.7.1974 r.

pauza
Nagranie nr 3
tutul_nagrania_03
Matysiakowie. Fragment audycji „Matysiakowie” nadanej w PR1 w dniu 13.7.1974 r.

pauza
Nagranie nr 4
tutul_nagrania_04
Na wieży. Rozmowa w Wieży Zegarowej podczas ostatnich prac przy instalowaniu zegara. Nadana w PR w dniu 15.7.1974 r.


pauza
Nagranie nr 5

tutul_nagrania_05
Na wieży. Rozmowa w Wieży Zegarowej w 36 rocznicę pożaru Zamku. Nadana przez PR w dniu 17.9.1975 r.

pauza
Wszystkie nagrania pochodzą z archiwum Profesora Zdzisława Mrugalskiego

Dodaj komentarz

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11