Zegar Kościoła Katedralnego na Wawelu

Zegar Kościoła Katedralnego na Wawelu

Mimo braku niektórych materiałów archiwalnych możemy ustalić, że z końcem 1418 roku powstał pierwszy mechaniczny zegar katedralny. Wykonał go za kwotę 40 grzywien zegarmistrz krakowski – Maciej. Niestety brak jest informacji opisujących wygląd zegara, jak i jego dalszych losów, a kolejna pochodząca z 1516 r. o poważnym remoncie zegara wykonanym przez Wojciecha Halamę mówi nam już więcej.

Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku

Mimo, że jest to jeden z najpiękniejszych i najznamienitszych zegarów astronomicznych na świecie, nawet w Polsce, nawet w gronie miłośników zegarów wcale nie za wiele o nim wiadomo.

Wilanów fot. Marcin_Białek

Zegar Pałacu w Wilanowie

Nie może dziwić fakt, że na barokowym, królewskim Pałacu Wilanowskim znajdziemy zegar.
Szczegóły o jego instalacji, dziejach i aktualnym stanie znajdziemy w książce „Zegary w zbiorach wilanowskich”, dla której wiodącą rolę odegrała pełniąca funkcję kustosza zegarów pani Anna Kwiatkowska.

autor: zbyszekF60

Jednowskazówkowiec – zegar na wieży kościoła farnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

Najlepiej znanym toruńskim zegarem wieżowym jest na pewno ten znajdujący się na wieży staromiejskiego kościoła farnego […]

zegary bazyliki w Świętej Lipce

Zegar Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce

Zegar wieżowy Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce został wykonany w latach 1738-1740. Jego twórcą jest mistrz Johann Albrecht z Królewca. Dziś nie jest sprawny, ale jest kompletny i niezwykły!

  • zone 7
  • zone 8
  • Zone 9
  • Zone 10
  • Zone 11